mi_Top - statystyki


Zaagregowano łącznie: 71548 wpisów

TO DO LIST


- ostatnie 30 dni - poprawic view
- ostatnie 30 dni - dodac wykresy
- wykres dla tagow poprawic

db_Backup status


- lista wykonanych backupów, retencja 10 dni, trzymamy na qnapie, tutaj tabela o wykonaniu pg_dumpa,