mi_Top - statystyki


Zaagregowano: 164719 wpisów, 432318 komentarzy

BACKLOG


- dodac rest api
- dodac najczesciej uzywane tagi przez uzytkownika
- dodac top20 uzytkownikow na danym tagu
- ostatnie 30 dni - poprawic view
- ostatnie 30 dni - dodac wykresy
- wykres dla tagow poprawic
- wszystkie wykresy z chartjs maja rozjazd z danymi
- poprawic ansiblowe playbooki z pg_hba replacem
- wyciac wszystkie secrety z repo

db_Backup status


- lista wykonanych backupów, retencja 10 dni, trzymamy na qnapie, tutaj tabela o wykonaniu pg_dumpa,